Vragen? 088 - 818 28 28 info@iziwise.nl
IziWise

Hoe bent u verzekerd als u schade aan uw auto heeft?

Welk pakket past

bij jouw auto?

Voor de kentekencheck ga je naar een reken- en adviestool

 • Bij schade kies je zelf een garage
 • Vervangend vervoer. Geen eigen risico
 • Check onze allriskverzekering
 • Verzeker snel en met gemak je auto

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen IziWise en haar klanten. Zonder dit vertrouwen kunnen wij immers geen zekerheid bieden. Helaas maakt een kleine groep klanten misbruik van dit vertrouwen door verzekeringsfraude te plegen. Wij vinden fraude onaanvaardbaar.

Elke vorm van fraude kost geld en dit beïnvloedt de hoogte van de verzekeringspremie die betaald moet worden. Dit willen wij uiteraard voorkomen en daarom treden wij hard op tegen fraude.

Wat verstaan wij onder fraude?

Wij spreken over verzekeringsfraude als iemand ons of onze volmachtgevers “doelbewust” probeert te benadelen ten voordele van zichzelf of iemand anders. De fraudeur geeft dan bewust een foute voorstelling van zaken met als doel een verzekeringsovereenkomst te sluiten of met als doel een (hogere) uitkering te krijgen waar hij/zij eigenlijk geen recht op heeft. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Het niet eerlijk opgeven van een strafrechtelijk verleden.
 • Het niet eerlijk opgeven van een eerdere opzegging door een verzekeraar.
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd bij een schade.
 • Het vervalsen van nota’s / facturen.
 • Het meer declareren dan de daadwerkelijk geleden schade.
 • Het nogmaals / opnieuw indienen van een schade maar met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

Wij doen er zoveel mogelijk aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Dat is niet alleen het eigenbelang van onze organisatie maar ook het belang van al onze klanten. Hoe doen wij dat?

Wij en onze volmachtgevers beschikken over fraude-indicatoren:

 • De verzekeringsbranche verzamelt gegevens over schadeclaims en specifieke fraude-informatie in een systeem dat branche breed wordt gebruikt (Cis Databank). Bij het afsluiten van een verzekering of bij de behandeling van een schadeclaim kunnen wij aan de hand van dit systeem verifiëren of wij naar waarheid worden geïnformeerd.
 • Wij werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
 • Wij trainen onze medewerkers om fraude te herkennen.
 • Wij raadplegen openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet.

Zodra wij fraude vermoeden, dan informeren wij de afdeling Integriteitszaken van onze volmachtgever hierover. Deze afdeling kan besluiten om een onderzoek te starten.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Zodra wij of onze volmachtgevers voldoende feiten hebben verzameld om te kunnen stellen dat er sprake is van frauduleus handelen, dan kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

 • De schade wordt niet vergoed.
 • De gemaakte interne/externe onderzoekskosten worden teruggevorderd.
 • Eventueel al uitgekeerde schadebedragen worden teruggevorderd.
 • De verzekeringsovereenkomst(en) worden per direct beëindigd.
 • In de toekomst worden geen nieuwe verzekeringsovereenkomsten meer aangegaan.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in een intern register.
 • De persoonsgegevens worden opgenomen in de databank van Stichting Cis. Deze databank kan door andere financiële instellingen in Nederland worden geraadpleegd.

Meer hier over staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie bij Stichting CIS. Aangifte bij de politie.

Iziwise Gezinsauto

Schade melden? Zo doe je dat

 1. vul het schadeformulier in, maak foto's en bel ons: 088 818 28 44
 2. Buiten kantoortijden meld je jouw schade via mobielschademelden.nl
 3. Diefstal? Bekijk hier hoe je aangifte doet. Bel daarna naar ons.